1. Політика конфіденційності – правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні веб-сайту www.fishercat.com.ua (далі – Сайт).
 2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Покупця, а саме про фізичну особу (у тому числі фізичну особу-підприємця) або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 3. Терміни, які використовуються та не визначені у цій політиці конфіденційності, застосовуються у значенні визначеному у Публічній оферті.
 4. Замовлення Товару на умовах публічної оферти, розташованої за посиланням: Договір публічної оферти (надалі – Публічна оферта), буде вважатися свідченням згоди з цією політикою конфіденційності.
 5. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації (створенні аккаунту чи облікового запису) в інформаційній системі Інтернет-магазину або оформленні Замовлення чи подарункового сертифікату, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.
 6. Покупець надає добровільну згоду використання та обробку його персональних даних з метою:
  1. Укладення та виконання публічного договору купівлі-продажу Товару з використання Сайту.
  2. Надіслання Покупцю рекламних повідомлень.
 7. Продавець має право без додаткового письмового погодження з Покупцем використовувати та обробляти інформацію про Покупця та факт придбання ним товарів (робіт, послуг), в тому числі про кількість, вартість та асортимент придбаних товарів, час та місце здійснення покупок тощо, а також передавати таку інформацію третім особам.
 8. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних оператором поштового зв`язку, транспортно-експедиторським і кур'єрським підприємствам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
 9. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані.
 10. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
 11. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані, зокрема, підлягають видаленню або знищенню на вимогу їх суб'єкта або у разі відкликання суб'єктом персональних даних раніше наданої згоди на їх обробку.
 12. З метою поліпшення роботи Сайту можуть використовуватися cookie- файли для обліку (записи) відвідувань користувача
 13. З метою контролю належності рівня обслуговування Покупця, телефонні розмови між ним та працівниками або представниками Продавця можуть бути записані та оброблені.
 14. Адміністратор Сайту вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту персональних даних Покупця від їх втрати, неправомірного доступу до них або їх розповсюдження на Сайті.
 15. Володільцем та розпорядником персональних даних Покупця є Продавець.
 16. Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях Продавця за його адресою, визначеною згідно умов Договору.
 17. Ця політика конфіденційності може змінюватися або доповнюватися Продавцем або іншою уповноваженою ним особою. Такі зміни та доповнення є обов`язковими для Покупця з моменту їх опублікування на Сайті (якщо пізніший термін не передбачений під час введення в дію відповідних змін та доповнень).